ไตรยางศ์

ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ เรื่อง ไตรยางศ์

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง ไตรยางศ์ เสร็จแล้วเขียนสรุปลงในสมุด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เสียงในภาษา

ให้นักเรียนศึกษาเสียงในภาษาจากวีดีโอ เรื่อง โครงสร้างคำ ต่อไปนี้

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง โครงสร้างคำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนสรุปย่อลงในสมุดและส่งครู

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น